rzeczoznawca pożarowy

ayerton - Bajki dla Dorosłych

Temat: Podpisy na dokumentacji SAP i DSO
Witam, mam pytanie co do dokumentacji na systemy SAP i DSO. Czyje podpisy i jakie oświadczenia muszą widnieć na takowej dokumentacji? Na pewno wiem, że potrzebne są podpisy rzeczoznawcy pożarowego, ale...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7614Temat: Zasady połączeń przewodów w puszce
Witam, czy może ktoś z kolegów i koleżanek zna biegłego sądowego rzeczoznawcę który podjął by się sporządzenia kontrekspertyzy. Ten który sporządził dla T U ma uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,członek stowarzyszenia kosztorysantów budowlanych przeszkolenie przeciwpożarowe dla członków komisji pożarowo-technicznych i pracowników dozory tech. posiadający ośrodek badawczo - rozwojowy konstrukcji budowlanych...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5180


Temat: Zasady połączeń przewodów w puszce
Prosił kolega o opinie więc jako rzeczoznawca SEP przedstawię koledze swój punkt widzenia. Współczuję koledze problemów i strat z tytułu pożaru, ale formalnie jest kolega na straconej pozycji. Jedyną kolegi szansą ... Budowlane nakazuje budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając między innymi bezpieczeństwo pożarowe. Jednym z dokumentów wyznaczającym zasady wiedzy technicznej były „Warunki techniczne wykonywania...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=5180


Temat: Instalacja elektryczna w stolarni.
... rzeczoznawcę do spraw ppoż. Inaczej mogą być problemy z pozwoleniem na eksploatacje. Takie czasy - strażak jest najważnieszy.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=4945


Temat: Zasilanie wind w budynkach wielorodzinnych
... jestem rzeczoznawcą p.poż. ). Nie wiemy jak przebiegają strefy pożarowe. A może to jest wymaganie zamienne w związku z jakimś odstępstwem. Któż to wie? pzdr -DAREK-
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=6330


Temat: 2 obwody, dwie różnicówki => jeden wentylator
wentylatory pracują na wspólnych kanałach, czasem nie tylko jako wywiew ale i nawiew (uzupełnianie świeżego powietrza), wentylacje wydzielonych pomieszczeń itp. bywają wyposażane w klapy pożarowe, głównie odcinające. O ich zastosowaniu decyduje projektant wentylacji i rzeczoznawca p.poż, dają wytyczne dotyczące sterowania i mamy co robić. Są jeszcze wentylatory oddymiające a czasem układy wentylatorów oddymiających i napowietrzających ale to znowu jakby oddzielna kategoria wentylacji,...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=7363


Temat: Czy w tym przypadku pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania
Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części według art. 71 prawa budowlanego to w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higienicznosanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. W tym przypadku zmianie ulegają warunki higienicznosanitarne i pracy. Projekt będzie trzeba uzgodnić z odpowiednimi rzeczoznawcami. Poprzedni najemca miał pozwolenie na zmianę...
Źródło: forum.architekci.pl/viewtopic.php?t=3270


Temat: Karty Klasyfikacji Stref Zagrożonych Wybuchem
Witam - Strażak, przecież ja nie neguję tego, że na dokumentacji podpis rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń pożarowych jest potrzebny. Nawet jeśli dokładnie wczytasz sie w moje odpowiedzi, to przecież piszę o uzgodnieniach ... w mojej odpowiedzi jest mowa o rzeczoznawcy bhp. Dziękuję za zwrócenie uwagi na konieczność złożenia podpisu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń pożarowych. Pozdrawiam Andrzej
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=304


Temat: Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
witam:) Nie tak dawno rozmawiałem z rzeczoznawcą P-POŻ na temat instalacji w domu z bali. Zasada jest jedna. Wszystkie drewniane elementy powinny/muszą być zabezpieczone środkiem ogniochronnym. Po takim zabezpieczeniu traktowane są ... SAP. Można wykorzystać wejścia pożarowe niektórych central ISWN. Do tego conajmniej w kuchni gaśnicę (tak na marginesie, gaśnica w kuchni powinna być w każdym mieszkaniu).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=42275


Temat: Komentarze do "Dziennik budowy - BetaGreta"
... w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Musimy też uzgodnić z Rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p/pożarowych (ze względu na zbiornik z gazem) oraz wyjaśnić sprawę dostępności działki do drogi publicznej (brak...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=113491


Temat: Wąska działka - małe odległości po bokach - warto ???
... ? dzieki, pzdr Jeżeli są zbliżeni garażami na dwa metry to starostwo może wymagać do pozwolenia na budowę ekspertyzy p. pożarowej od rzeczoznawcy (płaciłem 300zł). Mogą też kazać Ci wybudowanie ściany...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=56612


Temat: Karty Klasyfikacji Stref Zagrożonych Wybuchem
w sprawach określenia stref zagrożonych wybuchem i ich kategorii opinie na dokumentacji składa rzeczoznawca ds zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawca bhp nie wystarczy.
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=304


Temat: Stacja transformatorowa oraz kable energetyczne...
Jezeli stacja transformatorowa jest słupowa (z transformatorem w górze), to kable są raczej niskiego napięcia. Natomiast doradzał bym zwrócenie się do rzeczoznawcy pożarowego o określenie niebezpieczeństwa ze strony transformatora z palnym...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=46449


Temat: Zbiornik propan - nowe odległości od budynków ?
a ja wąłsnei odebrałam pozwolenie budowlane w ktyrm zbiornik mam około 12 m od domu z pozytywna opinia rzeczoznawcy p/pozarowego.. :o :o :o :o to co nie bede mogła tak zbudowac?...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=54483


Temat: Uciążliwy sąsiad
... szczególności: 1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku; 2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy...
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=1825


Temat: : Pytanie do Zarzadu G3/G4: Puk, puk, czy jest tam kto?
Wspólnocie, bo z opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszczonej na naszej stronie internetowej napisane jest, że na podstawie przekazanych dokumentów nie wynikało jasno które drogi na terenie Wspólnoty są drogami pożarowymi. ... , droga zewnętrzna za budynkiem G1 nie może być drogą pożarową to po co przy blokadach na tej drodze zawieszone są kartki informujące o tym, że to jest droga pożarowa. Przecież...
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=7146


Temat: Zbiorcze przewody od junkersów w "wielkiej płycie"
... badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. czyli jak pan raczy...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3240


Temat: Jak wykupić strych w dziesięciu krokach
... a gdzie postawić nowe). Dodatkowo do projektu trzeba dołączyć np. : • opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, który zaświadcza, że nadbudowa nie jest groźna dla bezpieczeństwa ludzi w razie pożaru; •...
Źródło: forum.axxa.com.pl/viewtopic.php?t=2884


Temat: Uciążliwy sąsiad
... a w szczególności: 1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku; 2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez...
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=1825